Arkitektur på Færøyene

Denne øygruppen er en spesiell del av kulturhistorien til både Norge og Danmark. Bosetningene begynte i år 625, og da var der irske munker som slo seg ned på øyene. Fra omtrent år 850 kom det faste, norske bosetninger i form av kolonier, og i dag er det en blanding av keltiske og norske gener å finne i befolkningen. Det daglige språket er færøysk, og språket har opphav i norrønt, og er den minste delen av den germanske språkgrenen. Også dansk språk er meget utbredt, men ikke brukt til daglig.

 

Bygninger på Færøyene må kunne tåle mye av de samme temperaturer vi tilpasser våre hus til her i Norge, men også ytterligere sikre seg mot vind. Spesielt vinduer er utsatt og krever høy kvalitet, på samme måte som norske bygninger langs kysten og på høyfjellet.

 

Kirkebygg etter viktighet

 
Det finnes hele 21 kirkebygg på Færøyene, og den mest kjente kirken er nok Magnuskatedralen, som ble forordnet av biskop Erlendur av Færøyene så langt tilbake som rundt år 1300. Det er selvfølgelig bare ruiner igjen av kirken, som står på venteliste for å bli føyd til UNESCOs liste over verdensarv. Og bygget aldri ble helt ferdig, trolig som en følge av svartedaudens ankomst til Færøyene. Etter denne pesten var kun 1/3 av øyenes befolkning i live.Tórshavn.2.old_habour

 

Mariukirkjan er Færøyenes eneste katolske kirke, og bygget, som er en fantastisk blanding av steinarkitektur og moderne innredning, har et medfølgende nonnekloster. Den nest eldste bevarte kirken på øygruppen er Dómkirkjan, som ligger i Tórshavns eldste bydeler. Kirken ble oppført ferdig i 1788, og kirken er hvitkalket med skifertak. Arkitekten som sto bak het Johannes Poulsen.

 

Vi kommer ikke forbi å nevne Sandavágur kirke, som er lagt til byen hvor V.U. Hammershaimb, skaperen av det færøyske skriftstpråket, bodde. En runestein fra ca. år 1200 skal ha blitt funnet på 1900-tallet, og steinen forteller at en rogalending opprettet tettstedet hvor kirken nå er oppsatt. Kirken har en helt unik arkitektur med sitt røde tak og en design som gjør at det omtales som en «pepperkakehuskirke».

 

Gamle trehus i Tórshavn

 
Takket være at byen ikke har vært utsatt for storbrann, finnes det i Tórshavn fortsatt mange trehus som ble oppført på 1500- og 1600- tallet. Denne flotte hovedstaden midt i havgapet, på øygruppen som ligger rundt 600 km vest for Bergen, regnes som en av de eldste hovedstedene i Europa, grunnet en skriftlig kilde fra 1075 som nevner det som trolig er Tórshavn.

Add Comment