Fantastiske Færøyene

Gasadalur

Færøyene ligger omtrent 600 km vest for Bergen, utenfor kysten av Skottland. Øyene er en del av Danmark, men de er selvstyrte, og står blant annet utenfor EU. De 18 øyene i øygruppa er av vulkansk opprinnelse, og har milde vintre og kjølige somre. De høye fjellene gjør at det dannes mye tåke. Færøyene har ingen naturlige skoger, og det meste av øyene består av gressletter med villblomster. Fiskeri er den viktigste næringen på øygruppa. Det er også en del sauer på øyene, selv om de i liten grad bidrar til inntekter.


Færøyenes historie

Færøyene ble bosatt rundt år 625, og
de første innbyggerne var irske munker. Rundt år 850 kom nordmenn til øygruppa, og dagens innbyggere stammer fra både nordmenn og keltere. Færøysk er det offisielle språket. Færøysk har røtter i det norrøne språket. Innbyggerne på Færøyene snakker også dansk, selv om de ikke bruker dansk i dagligtale. Øyenes hovedstad er Tórshavn, som er oppkalt etter guden Tor. Færøyene fikk sitt eget Allting i år 900. I dag kalles tinget Lagtinget, og er verdens eldste lovgivende forsamling. Øyene var lenge underlagt Norge, men er nå underlagt Danmark. Indre selvstyre ble innført i 1948.


Øyenes natur og geografi

"Puffins in front of the tiny village of Mykines on Mykines Island, a remote island and bird watcher paradise. Faero Islands, Denmark."

Færøyenes 18 øyer, 11 holmer og 759 skjær danner en slags trekant. Kystlinjen er på totalt 1289 km. Øygruppas utstrekning fra nord til sør er 118 km, og 75 km fra vest til øst. Ingen punkter på Færøyene ligger lenger enn 5 km fra kysten. På vestkysten er det høye, loddrette fuglefjell. Det høyeste fjellet på Færøyene er Funningur (880 moh). Enniberg er Europas nest høyeste sjøklippe. Det er ingen store elver på Færøyene, men mange små bekker og fosser. Den største innsjøen er Sørvágsvatn (3,57 km2), og den største fossen er Bøsdalafossur. Færøyene har også flere fjorder. Floraen er rik og variert, med planter, moser, lav, lyng og krattvegetasjon. Det er plantet bartrær på noen av øyene, men det er ingen naturlig skog på Færøyene. Få dyrearter lever på øyene, men det er mange fugler på sjøpattedyr på øyene. Færøyene byr på vill og urørt natur for naturelskere.

Add Comment