Island

Island er kjent for varme kilder, vulkaner, isbreer og fotball. Her følger noen flere fakta om landet, naturen og folket på Sagaøya.

Folk og styresett

crossing the river with off road car

De første som slo seg ned på Island, delte landområdene mellom de første familiene. Senere oppsto ættefeider og indre uro. I 1262 ble Island underlagt Norge, men ble styrt via en sysselmann. Island ble med Norge inn i Kalmarunionen i 1397. Samtidig opplevde landet pest, jordskjelv, vulkanutbrudd og den lille istid. All makt ble overført til København. Den danske kongen planla til og med å flytte alle islendinger til Jylland, etter en epidemi og vulkanutbrudd. Den gang bodde det fortsatt bare 300 innbyggere på Island, men planen ble forkastet. Island fikk begrenset selvstyre i 1874. Da Danmark ble invadert av Tyskland i 1940, overtok det islandske Alltinget ansvaret for Island. 17. juni 1944 ble Island en selvstendig republikk. Landet er medlem av NATO, men står utenfor EU. Motstanden mot EU skyldes først og fremst at innbyggerne vil ha kontroll over fiskeressursene.


Aktive islendinger

Island ble hardt rammet av finanskrisen for noen år siden, men landet har kommet seg på føttene. Island har også gjort det stort innen musikk og fotball, og vi
antar at de fleste sofaer ble flittig benyttet under fotball-EM, da landet tok seg helt til kvartfinale. Islendinger er veldig aktive, og mange driver med organisert idrett mens andre bruker den ville naturen aktivt.


Two curious horses in Iceland.

Natur og naturressurser
Tidligere sto fiskerinæringen for 90 % av
eksporten fra Island. I dag står fiskeri for 40 % av eksportinntektene. Den rike tilgangen på vannkraft og jordvarme har gjort at landet satser på kraftkrevende industri. Andre områder der landet hevder seg, er programvareutvikling og bioteknologi. Turisme er også en viktig næring, og folk kommer for å oppleve den unike naturen. De varme kildene lokker mange, mens andre gjerne vil oppleve isbreer, fosser og ville sletter. Det er mange fjorder langs den islandske kysten, og i innlandet finner man fjell og lavaørkener. Skal du besøke innlandet, må du bruke terrengbil, noe islendingene selv er veldig glade i. De kjører til og med biler på isbreer, så det er bare å henge seg på en guidet tur.

Add Comment